BẢNG GIÁ ÁO THUN
(Áp dụng từ ngày 01/10/2019)
PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH THEO NHU CẦU CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG ÁO CỔ TRÒN ÁO CỔ TRỤ ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP
GIÁ RẺ  – Cotton PE  20-30 70,000 80,000 85,000
 – Cá sấu PE 2 chiều  40-50 60,000 70,000 75,000
 – Thun mè 2 chiều 60-70 55,000 65,000 70,000
 – Thun lạnh thể thao 2 chiều 80-120 53,000 63,000 68,000
  130-200 50,000 60,000 65,000
  300-500 45,000 55,000 60,000
BẢNG GIÁ ÁO THUN
(Áp dụng từ ngày 01/10/2019)
PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH THEO NHU CẦU CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG ÁO CỔ TRÒN ÁO CỔ TRỤ ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP
GIÁ TRUNG CẤP  – Vải cá mập PE  20-30 85,000 95,000 100,000
– Cá sấu PE 4 chiều 40-50 75,000 85,000 90,000
– Cotton 65/35 2 chiều 60-70 70,000 80,000 85,000
– Thun mè 4 chiều 80-120 65,000 75,000 80,000
– Thun lạnh thể thao 4 chiều 130-200 60,000 70,000 75,000
  300-500 55,000 65,000 70,000
CATTALOGE MÀU VẢI COTTON 100% 4 CHIỀU