NÓN TAI BÈO

Tên sản phẩm: nón tai bèo  (Thanh niên Việt Nam).

Mô tả chất liệu: Kaki 100% coton, Kaki nhung, Kaki 65-35, kaki VN loại 1, kaki VN loại 2 Vải gió, Vải lưới,…