ĐỒNG PHỤC NÓN TAI BÈO 08

Tên SP : ĐỒNG PHỤC NÓN TAI BÈO – DPNTB08
Size     :       Theo yêu cầu
Mô tả   :       Chất liệu: Kaki 100% coton, Kaki nhung, Kaki 65-35, kaki VN loại 1, kaki VN loại 2 Vải gió, Vải lưới,…